FD แอปริคอท

  • FD บลูเบอร์รี่, FD แอปริคอต, FD กีวีฟรุต

    FD บลูเบอร์รี่, FD แอปริคอต, FD กีวีฟรุต

    บลูเบอร์รี่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแหล่งหนึ่งสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและอ่อนเยาว์พวกมันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายซึ่งทำลายเซลล์ของร่างกายเมื่อเราอายุมากขึ้นและอาจส่งผลให้ DNA เสื่อมลงบลูเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารต้านมะเร็งซึ่งช่วยต่อต้านโรคร้ายแรง